ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

Uttalelse fra NJFF Sør-Trøndelag

"NJFF Sør-Trøndelag ser positivt på alle tiltak som fører til økt oppgang av laks i elvene. Når det gjelder frikjøp av kilnotretter ses dette på som en sak mellom grunneierne i elv og sjø. Til tross for usikkerhet om effekten av tiltaket på oppgangen av laks i elvene, ser NJFF Sør-Trøndelag på frikjøpet som positivt. Imidlertid vil NJFF Sør-Trøndelag ikke anbefale lokallag om å betale direkte støtte til "Elvene rundt Trondheimsfjorden" da dette, som tidligere nevnt, er en sak mellom grunneierne. Enkeltmedlemmer må gjerne gi sitt bidrag. I den grad frikjøpet bidrar til økt og bedret organisering blant grunneierne ser NJFF Sør-Trøndelag på dette som positivt.

NJFF Sør-Trøndelag har et stort engasjement for bevaring av den ville laksen. Årsakene til reduksjonen av villakspopulasjonene er komplekse og sammensatte. NJFF Sør-Trøndelag ser på et eventuelt frikjøp fra kilnotfiske som kun en liten del av det store bildet. Vi vil fortsette vår innsats mot andre trusselfaktorer som Gyrodactylus salaris, lakselus, rømming av oppdrettsfisk, inngrep i vassdragene med mer. "
 

 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583