ENGLISH VERSION
  NYHETER
  OM ORGANISASJONEN
  MÅLSETTING
  HANDLINGSPLAN
  BLI STØTTESPILLER
  VÅRE STØTTESPILLERE
  KONTAKT OSS
  INFO-BROSJYRE
  HOVEDSIDE

"Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden":
FRAMTID FOR VILLAKS OG VILLAKSFISKE?

Konferanse 3. og 4. Februar 2010, Rica Hell, Værnes.

Villaksen som ressurs og grunnlag for næringsutvikling er under press fra mange hold. Myndighetene jobber med rammene for en konsesjonsordning for sjølaksefisket, samtidig som oppdrettsnæringen vokser, uten at trusler som følge av røming og lakselus er løst. Konferansen har som mål å drøfte både private og offentlige tiltak for å sikre og utvikle villaksressursen til beste for distriktene. På konferansen vil du treffe fagfolk, politikere, forvaltere og lakseinteresserte fra inn- og utland.

Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden", som har leid opp en stor del av kilenotfisket i Trondheimsfjorden er ved sin første milepæl etter fem års drift. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet både i inn- og utland. Prosjektet er kalt det beste som har skjedd villaksen i området på flere tiår, og har fått omfattende omtale i pressen.

ErT inviterer i samarbeid med Norske Lakseelver til en konferanse for å drøfte erfaringene med prosjektet, og hvordan erfaringene kan videreføres til beste for villaksen og distriktene. Oppleieordningen er evaluert av Universitetet for miljø- og biovitenskap og NINA i gjennom prosjektet "Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden"(LOVIT), og resultater fra evalueringen vil bli presentert.LOVIT-prosjektet er finansisert av Norges forskningsråd.

Målgruppen for konferansen: Elveeiere og næringsaktører fra hele landet, villaksinteresserte, politikere og beslutningsfattere fra kommuner og regioner som har villaks, fagfolk og byråkrater som jobber med laks.

Frist for påmelding: 22. Desember.
Påmeldingsskjema finner du her.

Påmelding og forespørsler:
Rune Krogdahl, ErT, rune@orklaguide.com; tlf. 72 49 47 84
Torfinn Evensen, post@lakseelver.no tlf. 22 05 45 53

Program finner du her.

Oppsummeringsrapporten fra LOVIT finner du her.

Foredragene fra konferansen kan du laste ned her.
 
 
Om organisasjonen
Elvene rundt Trondheimsfjorden ble stiftet 13. september 2004 og er en sammenslutning av lakseførende elver rundt Trondheimsfjorden.


Elvene rundt Trondheimsfjorden
Leder: Jon Kjelden
Tlf: 72 43 42 50
Mob.: 481 53 910
Send e-post

Sekretariat:
Elvene rundt Trondheimsfjorden
v/ Rune Krogdahl
Landbrukssenteret
7336 Meldal

Tlf: 72 49 47 84
Mob: 924 01 517
Send e-post

Org.nr.:987 447 583